Fana IL klubbhus

Prosjektbeskrivelse
Klubbhus til idrettslag

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
SE Arkitektur AS

Oppdragsgiver
Constructa Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
Pågår

1501-01
1501-02

Lenk
Bilder