Horisont sekundærstål

Horisont sekundærstål

Prosjektbeskrivelse
Kjøpesenter / boliger

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
AMB arkitekter AS, Link Arkitektur AS

Oppdragsgiver
Consto AS

Prosjekt ferdig
2015

Lenke
Bilder

1506-01
1506-02
1506-03
1506-04
1506-05
1506-06
1506-07
1506-08
1506-09
1506-10

Tilbake