Kontorbygg Sigba Eiendom AS

Kontorbygg Sigba Eiendom AS

Prosjektbeskrivelse
Kontorbygning

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
HLM arkitektur

Totalentreprenør
Stoltz Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2020

Lenke
bygg.no

Bilder fra Stoltz Entreprenør AS og bygg.no

1713-00
1713-01
1713-02
1713-03
1713-04
1713-05
1713-06

Tilbake