Bergen Business Park

Bergen Business Park

Prosjektbeskrivelse
Kontorbygning

For Expo og Midtbygget i Bergen Business Park har vi vært engasjert av Fana Stål AS til å prosjektere alt stål og lage verkstedstegninger.
Bæresystemet i byggene er stål og hulldekker i fem etasjer med plasstøpte betongkonstruksjoner i en/ to etasjer nederst, samt avstivende betongkjerner til tak.
Geometrien i byggene medførte mange utfordrene stålknutepunkt. Godt samarbeid med Fana Stål som stålleverandør, NOBI Voss som hulldekkeleverandør,
Konstruksjonsteknikk AS som overordnet RIB/ prosjekterende for betong og Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør har medført gode løsninger for bygget.

Byggene ligger mellom Lønningsvegen og Comfort Hotel Bergen Airport. Expo er det første kontorbygget som er fullført, Midtbygget følger etter.

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende stål

Arkitekt
A-lab

Oppdragsgiver
Fana Stål AS

Prosjekt ferdig
2020

Lenke
bygg.no

Bilder fra bygg.no

1820-00
1820-01
1820-02
1820-03
1820-04
1820-05
1820-06
1820-07
1820-08

Tilbake