Xhibition

Xhibition

Prosjektbeskrivelse
Ombygging av posthus til kjøpesenter

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet, prosjektledelse

Arkitekt
ABO Plan & arkitektur

Oppdragsgiver
Kløver Eiendom AS / Søvik AS

Prosjekt ferdig
2004

Lenke
Bilder

1003-01
1003-02
1003-03
1003-04

Tilbake