Tjenester

NODE fokuserer på oppdrag innenfor kjerneområdene.utredninger, beregninger, detaljering og tegning av konstruksjoner innen bygge- og anleggsteknikk.

Vi jobber fortrinnsvis som deltager i alle faser av byggeprosessen. Vi har som mål å prosjektere fram et sluttprodukt ut fra best mulig forutsetninger og til størst mulig forutsigbarhet for oppdragsgiver basert på planmessige og faglig sterke utredninger.

Våre oppdragsgivere er private byggherrer, entreprenører, kommune og stat.

Vi holder foredrag for private og statlige foretak innen våre spesialfelt, samt deltar som forelesere i undervisning av sivilarkitektstudenter.