Målsetting

NODE rådgivende ingeniører AS har som målsetting å bidra eksklusivt for det enkelte prosjekt for å utvikle og utforme gode prosjekter på prosjektets og byggherrens premisser. Utfordringer, nytenking og spenningsfylte prosjekter skal bidra til å skjerpe vår appetitt på mer kunnskap.

Vel gjennomførte prosjekter oppnår vi med høy kvalitet i utredning og utforming av tekniske løsninger, kombinert med gode økonomiske valg tilpasset prosjektets og oppdragsgivers ambisjonsnivå.

Vi søker å skape gode ideer og løsninger, for så videre å lose dem frem til realisering. Det er derfor et mål for oss å ha en tett dialog med oppdragsgivere, samarbeidende arkitekter og rådgivere, entreprenører og leverandører under hele vårt arbeid.

Vår filosofi er bygget rundt prinsippet om til enhver tid å utføre vårt fag på best mulig måte i oppdragsgivers interesse. Prinsippet innbefatter å søke råd gjennom litteratur, kurs, diskusjoner med samarbeidende firma, entreprenører og leverandører når nye og krevende problemstillinger oppstår.

Oppgaver som ikke naturlig faller inn under våre fagområder henviser vi til firmaer vi kan anbefale.