Studietur København

Studietur København

Et av høydepunktene og milepælene er studieturene som gjennomføres annethvert år.

Studieturen i 2023 gikk til København, der vi blant annet besøkte Buro Happold sitt kontor med ca. 30 medarbeidere.

Dette ingeniørkontoret var også ansvarlig for design av Lille Langbro, som er en ny gang- og sykkelbro midt i København.

Besøket ble faktisk gjort på dagen der vi fylte 20-år!