Bergen Arkitekthøgskole - ombygging

Bergen Arkitekthøgskole - ombygging

Prosjektbeskrivelse
Skolebygg, ombygging

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
BAS Studio 3 / 3RW arkitekter

Oppdragsgiver
BAS Eiendom

Prosjekt ferdig
2012

Lenke
Bilder

1030-01
1030-02
1030-03
1030-04
1030-05
1030-06
1030-07
1030-08

Tilbake