Frimerkehuset

Frimerkehuset

Prosjektbeskrivelse
Gjenoppbygging av antikvarisk hus etter brann i mars 2017.

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende massivtrekonstruksjoner

Arkitekt
BO arkitekter AS

Oppdragsgiver
Øystein Boge AS

Prosjekt ferdig
2021

2054-01
2054-02
2054-03
2054-04
2054-05
2054-06
2054-07
2054-08
2054-09
2054-10

Tilbake