Greenstation Straume

Prosjektbeskrivelse
Pilotstasjon for elektrisk ladestasjon

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
local

Oppdragsgiver
Greenstation AS

Prosjekt ferdig
2021

2136-01
2136-02
2136-03
2136-04
2136-05
2136-06
2136-07
2136-08
2136-09
2136-10
2136-11
2136-12
2136-13

Tilbake