Energimerking

Energimerking av bygninger og boliger er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet.

Energimerking er pliktig siden 1. juli 2010, med EUs bygningsenergidirektiv 2002/91/EF til grunn for ordningen. [Wikipedia].

Vi kan tilby beregning av energimerker i forbindelse med energiberegninger av nybygg, med registrering av energimerket på energimerking.no sine sider.

Tilbake