Bygningsfysikk

Vårt kontor har sentral godkjenning for prosjektering og uavhengig kontroll innen ansvarsområdet bygningsfysikk, tiltaksklasse 3. Vi kan tilby generelle og avanserte beregninger når det gjelder energiforbruk, varmetap og kondens.

I tillegg kan vi også tilby termografering av bygningskonstruksjoner og luftkvalitetsmålinger.

Tilbake til Referanser

Beregninger av varmeflyt og kuldebro

Beregninger av varmeflyt og kuldebro

Beregning av kuldebroer er interessant både i rehabiliteringsprosjekter, men også i vurdering av spesielle nye konstruks...

Mer om dette

Energiberegninger

Energiberegninger

Vi kan tilby energiberegninger for alle typer bygg.

Mer om dette

Energimerking

Energimerking

Energimerking av bygninger og boliger er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet.

Mer om dette

Kondensberegninger for vegger og tak

Kondensberegninger for vegger og tak

Når vegg- eller takkonstruksjoner ikke ønskes bygd opp med dampsperre er det viktig å få undersøkt, om kondens kan oppstå...

Mer om dette

Luftkvalitetsmålinger

Luftkvalitetsmålinger

Luftkvalitetsmålinger utføres blant annet for å vurdere fare for kondens og nødvendigheten for å utføre tiltak...

Mer om dette

Termografering

Termografering

For å finne kuldebroer, luftlekkasjer og vurdere isolering i eksisterende konstruksjoner kan vi tilby termografering av bygninger. I...

Mer om dette