Termografering

For å finne kuldebroer, luftlekkasjer og vurdere isolering i eksisterende konstruksjoner kan vi tilby termografering av bygninger.

I tillegg til bygningsfysiske undersøkelser er termografering også egnet for å vurdere eksisterende bærekonstruksjoner (skjulte stålkonstruksjoner bak murvegger), eller plassering av innstøpte varmekabler i betongdekker.

Tilbake