Energiberegninger

  • Dokumentasjon av at myndighetens krav / TEK-kravene er oppfylt
  • Bistand i dimensjonering av oppvarmingssystemet
  • Dokumentasjon av passivhuskravene
  • Energisertifikat
  • Beregning for standardisert klima (Oslo), eller for hvilket som helst sted ved å bruke klimadata
  • Vurdering av alternativer for å redusere energibehovet
  • Simulering av alternative varmekilder, f. eks. solvarme eller varmepumper
  • Årlig energibudsjett, fordeling av energibærer, varmetapsbudsjett, månedlig netto energibehov, månedlig varmebalanse, varighet effekt kjøling og oppvarming

Tilbake