Beregninger av varmeflyt og kuldebro

Beregning av kuldebroer er interessant både i rehabiliteringsprosjekter, men også i vurdering av spesielle nye konstruksjoner.

Etterisolering yttervegg

Bildet ovenfor viser rehabilitering og innvendig etterisolering av et skolebygg. Her var det interessant å vite om det vil forekomme kondens på innvendige flater.

  • Modellering av konstruksjon
  • Randbetingelser med innvendig og utvendig temperatur, med overgangsfaktorer til luft
  • Diagrammer for temperatur og varmeflyt i konstruksjon
  • Beregning U-verdier for konstruksjoner
  • Beregning av overflatetemperatur og luftfuktighet i overflaten, kontroll om det forekommer kondens

1829 temperatur

Vurdering gulvkonstruksjon

Dette bildet viser temperaturfordelingen i en gulvkonstruksjon med vannbaserte varmekabler. Her var det interessant å vite hvor varm undersiden av betongdekke kommer til å være, med gitte romtemperaturer og temperatur i varmekablene.

Varmeflyt / U-verdier

Dette eksemplet viser varmeflyt og U-verdier i en limtrekonstruksjon med utvendig isolasjon.

  • U-verdier er oppgitt i flere snitt
  • Minimumstemperatur for innvendig overflate og relativ overflatefuktighet er angitt
  • Heatflow er angitt for hele tverrsnittet

1631 heatflow

Tilbake