Kondensberegninger for vegger og tak

Når vegg- eller takkonstruksjoner ikke ønskes bygd opp med dampsperre er det viktig å få undersøkt, om kondens kan oppstå i veggen.

Vi utfører dynamiske beregninger med vær- og klimadata fra det stedet der bygget står. Dette gjør det mulig å vurdere om en konstruksjoner for eksempel kan bygges uten dampsperre, noe som er ofte interessant i forbindelse med rehabilteringsprosjekter.

Eksemplet som er vist ovenfor viser en ytterveggskonstruksjon, som ble isolert innvendig. Vår oppgave var å dokumentere at denne løsningen ikke fører til kondens i lengre perioder, og at fuktighetsnivået i konstruksjonen forblir på et akseptabelt nivå.

  • Ytterveggskonstruksjon modellert med faktisk oppbygging
  • Klimadata fra det aktuelle stedet (Bergen)
  • Dynamisk beregning av fuktighetsinnhold over flere år

Simulasjon nedenfor viser varme- og fuktighetsstrømmen i løpet av den første måned.

 

Tilbake