Leiknes skule

Leiknes skule

Prosjektbeskrivelse
Skolebygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Oppdragsgiver
Lindås Kommune

Prosjekt ferdig
2014

Lenke
Bilder

1201.1-01
1201.1-02
1201.1-03
1201.1-04
1201.1-05
1201.1-06
1201.1-07

Tilbake