Offentlige bygg

Offentlige bygg omfatter kommunale og private skoler og barnehager, sykehjem, omsorgsboliger eller lignende.

Vi har prosjektert en rekke kommunale og private skoler, der noen av prosjektene også har fått utmerkelser.

  • Grønmyr Barnehage Skogstun har fått Askøy kommunes byggeskikkpris i 2010.
  • Steinerskolen på Skjold fikk Bergen Arkitektforeningens Byggherrepris i 2008, og ble nominert til Statens Byggeskikkpris i 2009.

Tilbake til Referanser