Steinerskolen på Skjold

Steinerskolen på Skjold

Prosjektbeskrivelse
Skolebygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
3RW Arkitekter

Oppdragsgiver
Steinerskolen på Skjold

Prosjekt ferdig
2008

Lenke
Bilder

Utmerkelser
- Nominasjon til Statens Byggeskikkpris 2009
- Bergen Arkitektforeningens Byggherrepris 2008

1118-01
1118-02
1118-03
1118-04
1118-05
1118-06
1118-07
1118-08
1118-09
1118-10
1118-11
1118-12

 

Tilbake