FLO Haakonsvern, nytt administrasjonsbygg

FLO Haakonsvern, nytt administrasjonsbygg

Prosjektbeskrivelse
Kontorbygning med ZEB krav

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
ABO Plan & arkitektur AS

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2016

Lenke
Bilder
bygg.no

1548-00
1548-01
1548-02

Tilbake