Luranetunet

Luranetunet

Bildet fra SE Arkitektur AS

Prosjektbeskrivelse
Utvidelse sykehjem og omsorgsleiligheter med tropehage

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Forprosjekt: HLM Arkitektur as
Detaljprosjekt: SE Arkitektur AS

Oppdragsgiver
Consto Bergen AS

Prosjekt ferdig
2017

1631-01
1631-02
1631-03
1631-04
1631-05
1631-06
1631-07
1631-08
1631-09
1631-10
1631-11
1631-12
1631-13
1631-14
1631-15
1631-16
1631-17

Mesteparten av bildene: © SE Arkitektur AS

Tilbake