Skansemyren barnehage

Skansemyren barnehage

Prosjektbeskrivelse
Barnehage

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Byggherre
Bergen Kommune

Arkitekt
HLM arkitektur as

Oppdragsgiver
HLM arkitektur as

Prosjekt ferdig
2017

Nominert til Bergen bys arkitektur og byutformingspris, NAL's Arkitekturprisen 2017

1540-01
1540-02
1540-03
1540-04
1540-05
1540-06
1540-07
1540-08
1540-09
1540-10
1540-11
1540-12
1540-13
1540-15
1540-16
1540-17
1540-18
1540-19
1540-20
1540-21
1540-22
1540-23
1540-24
1540-25
1540-26
1540-27

Tilbake