Meieriet Frekhaug

Meieriet Frekhaug

Prosjektbeskrivelse
Eksisterende bygg skal ombygges fra tidligere meieri til kafe, konsertsal og ungdomsklubb

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Og Arkitekter

Oppdragsgiver
Åsane byggmesterforretning AS

Prosjekt ferdig
2019

Lenke
Meieriet Frekhaug

Åsane byggmesterforretning AS

1904-01
1676-02
1676-03
1676-04
1676-05
1676-06
1676-07
1676-08
1676-09
1676-10
1676-11
1676-12
1676-13

Tilbake