Bryggens Museum

Bryggens Museum

Prosjektbeskrivelse
Ombygging av Bryggen Museum, nytt rampesystem i utstillingshall og kontroll / vurdering av eksisterende konstruksjoner.

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Fortunen Arkitektur AS

Oppdragsgiver
Fortunen Arkitektur AS, Fana Stål AS

Prosjekt ferdig
2019

Lenke
Bryggens Museum

Bergensavisen, 2020-01-16

1888-01
1888-02
1888-03
1888-04
1888-05
1888-06
1888-07
1888-08
1888-09
1888-10

Tilbake