Nygårdsgaten 5

Nygårdsgaten 5

 

Prosjektbeskrivelse
Kontor- og administrasjonsbygg for Universitetet i Bergen.

Ombyggingsprosjekt av et eksisterende bygg med mange ulike tidligere byggetrinn, hovedsaklig fra 1950 - 1985. Rehabiliteringen har gitt et lysere, mer åpent bygg med "Øksehugget" som en kommunikasjonsakse gjennom bygget med et inngangsparti på hver side.

Utfordringer i forbindelse med avstiving av eksisterende bygg i rivefase. Beregning av "Øksehugget", et åpent atrium gjennom bygget. Samt åpning av fasader for å tilfredsstille dagslyskrav. Kunst i tidligere trappesjakt ble demontert og hengt opp stykkevis i bygget.

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet og geoteknikk

Arkitekt
Artec AS

Oppdragsgiver
Brødrene Ulveseth AS

Prosjekt ferdig
2023

Lenke
Universitetet i Bergen
Brødrene Ulveseth, prosjektside
Bygg.no

2077-01
2077-02
2077-03-1
2077-03-2
2077-03-3
2077-04-1
2077-04-2
2077-5
2077-6
2077-7
2077-8
2077-9-1
2077-10
2077-11
2077-12
2077-13
2077-14
2077-15
2077-16
2077-17

Tilbake