Knarvik Ungdomsskule

Knarvik Ungdomsskule

Prosjektbeskrivelse
Skolebygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Oppdragsgiver
Lindås Kommune

Prosjekt ferdig
2014

Lenke
Bilder

1201.2-01
1201.2-02
1201.2-03
1201.2-04
1201.2-05

Tilbake