Landskap og byrom

I samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter har vi i de siste årene hatt mange spennende oppdrag som virkelig blir lagt merke til.

Uavhengig kontroll

Gjeldende regler om obligatorisk uavhengig kontroll trådte i kraft 1. januar 2013. Vi kan tilby våre tjenester i 4 av de 5 kontrollområdene som er omfattet av regelverket.

Bygningsfysikk

Vårt kontor har sentral godkjenning for prosjektering og uavhengig kontroll innen ansvarsområdet bygningsfysikk, tiltaksklasse 3. Vi kan tilby generelle og avanserte beregninger når det gjelder energiforbruk, varmetap og kondens.

Offentlige bygg

Offentlige bygg omfatter kommunale og private skoler og barnehager, sykehjem, omsorgsboliger eller lignende.

Trekonstruksjoner

Dimensjonering av trekonstruksjoner i forbindelse med komplett prosjektering av bygninger har bestandig vært en del av våre prosjekteringsytelser. Ved siden av dette kan vi også tilby detaljprosjektering av massivtrebygg for tømrerbedrifter.