Tjenester

NODE fokuserer på oppdrag innenfor kjerneområdene.utredninger, beregninger, detaljering og tegning av konstruksjoner innen bygge- og anleggsteknikk.

Undervisning

NODE rådgivende ingeniører AS er engasjert i undervisning av sivilarkitektstudenter ved Bergen Arkitektskole (BAS) i konstruksjonsfag og materialteknikk.

 

Historikk

NODE rådgivende ingeniører AS ble etablert 1. september 2003.

Bedriftens forretningsidé var da formulert på følgende måte:

«Selskapet skal profileres som et kvalifisert rådgivende ingeniørkontor, karakterisert ved høy faglig standard og en seriøs forretningsprofil. Selskapet skal ha som overordnet mål å utøve og utvikle selskapets kjerneområder med en faglig kreativt tenkende profil.»

NODE har holdt fast ved dette, med resultat mange faste kunder og samarbeidspartnere, høy etterspørsel og et godt renommé i markedet.

Hovedkontoret i NODE har alltid vært i Bergen sentrum. I tillegg har vi avdelingskontor i Voss sentrum.
Firmaet har en klar strategi for beliggenhet. Kontor i bysentrum er «node» (knutepunkt) for alt som skjer. Vi er lett tilgjengelig for kunder, mange samarbeidende firma har kontor i bysentrum, og ansatte kommer seg raskt til og fra jobb med kollektivtrafikk, til fots eller med sykkel.

I 2017 omorganiserte vi selskapet til et holdingselskap (NODE holding AS) som eier driftselskapet (NODE rådgivende ingeniører AS). Det opprinnelige selskapet ble således fusjonert inn i den nye strukturen. Dette blant annet for enklere utvidelse av antall medeiere samt åpne muligheter til å gjøre investeringer gjennom holdingselskapet.