Luftkvalitetsmålinger

Luftkvalitetsmålinger utføres blant annet for å vurdere fare for kondens og nødvendigheten for å utføre tiltak i eksisterende bygg.

Termografering

For å finne kuldebroer, luftlekkasjer og vurdere isolering i eksisterende konstruksjoner kan vi tilby termografering av bygninger.

I tillegg til bygningsfysiske undersøkelser er termografering også egnet for å vurdere eksisterende bærekonstruksjoner (skjulte stålkonstruksjoner bak murvegger), eller plassering av innstøpte varmekabler i betongdekker.

Tilbake

Energiberegninger

Vi kan tilby energiberegninger for alle typer bygg.

Beregninger av varmeflyt og kuldebro

Beregning av kuldebroer er interessant både i rehabiliteringsprosjekter, men også i vurdering av spesielle nye konstruksjoner.

Kondensberegninger for vegger og tak

Når vegg- eller takkonstruksjoner ikke ønskes bygd opp med dampsperre er det viktig å få undersøkt, om kondens kan oppstå i veggen.