Skoler og barnehager

Vi har prosjektert en rekke kommunale og private skoler, der noen av prosjektene også har fått utmerkelser.

  • Grønmyr Barnehage Skogstun har fått Askøy kommunes byggeskikkpris i 2010.
  • Steinerskolen på Skjold fikk Bergen Arkitektforeningens Byggherrepris i 2008, og ble nominert til Statens Byggeskikkpris i 2009.

Tilbake til Referanser